Навигация

Исполнение бюджета БК МР

 

 

______________________________________________________________________________________
_____

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 2019 г

_____
______________________________________________________________________________________
_____

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 2018 г

_____
______________________________________________________________________________________
_____

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 2017 г

_____
______________________________________________________________________________________
_____

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 2016 г

_____
______________________________________________________________________________________
_____ Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 2015 г _____
______________________________________________________________________________________